ប័ណ្ណទូទាត់សេវា $100

$100.00 $70.00

គ្មានអ្វីដែលជួយដល់កម្លាំងស្មារតីជាងការសម្រាក និងការថែទាំរាងកាយនោះទេ

បង្ហាញដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកថា តើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណា តាមរយៈការទទួលបានសេវាស្ប៉ាពិតៗជាមួយនឹង Gift Voucher របស់បូឌាស្ប៉ា

អ្នកអាចបង្កើតកញ្ចប់ម៉ាស្សាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនិង Gift Voucher ពីបូឌាស្ប៉ា ដោយមានជម្រើសជាច្រើនជាមួយ​និង

  • គ្រប់ការម៉ាស្សាទាំងអស់ ( ម៉ាស្សាបែបខ្មែរបុរាណ, ម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងក្លិនក្រអូប, ម៉ាស្សាមុខ និងការថែរក្សាស្បែកជាមួយផលិតផលធម្មជាតិ)
  • Gift Voucher នេះ មិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនិងកញ្ចប់ម៉ាស្សា, ធ្វើក្រចក និងបករោមទេ
  • Gift Voucher មិនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃ និងកាតសមាជិកទេ

Characters: (0/300)

Email To Recipient
We will send it to recipient email address.