ប័ណ្ណទូទាត់សេវា $200

$160.00 (VAT Included)

គ្មានអ្វីដែលជួយដល់កម្លាំងស្មារតីជាងការសម្រាក និងការថែទាំរាងកាយនោះទេ

បង្ហាញដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកថា តើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណា តាមរយៈការទទួលបានសេវាស្ប៉ាពិតៗជាមួយនឹង Gift Voucher របស់បូឌាស្ប៉ា

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ Gift Voucher:

  • ប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការកក់ទុកមុន រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
  • គ្រប់ការម៉ាស្សាទាំងអស់ ( ម៉ាស្សាបែបខ្មែរបុរាណ, ម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងក្លិនក្រអូប, ម៉ាស្សាមុខ និងការថែរក្សាស្បែកជាមួយផលិតផលធម្មជាតិ)
  • Gift Voucher នេះ មិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនិងកញ្ចប់ម៉ាស្សា, ធ្វើក្រចក និងបករោមទេ
  • Gift Voucher មិនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃ និងកាតសមាជិកទេ
  • Gift Voucher មិនអាចប្រើជាមួយនឹងបូឌាស្ប៉ាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងអូតែលឡើយ (សណ្ធាគារបៃតង និងណូវ៉ូតែល)
  • Gift Voucher ដែលទិញ និងបង់ប្រាក់រួច មិនអាចលុបចោលការទិញ និងបង្វិលប្រាក់ជូនវិញទេ

Characters: (0/300)

Email To Recipient
We will send it to recipient email address.