ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស​ | លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ - Bodia Spa

 

ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំ ខែកញ្ញា

ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់បូឌាស្ប៉ាសៀមរាប
១. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% រាល់ការកក់សេវាកម្មម៉ាស្សា AROMATHERAPY 

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសុពលភាពសម្រាប់តែ បូឌាស្ប៉ាខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះ
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី ១​ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនិងកាតសមាជិក ឬ ការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ
  • ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌក្នុងករណីចាំបាច់

ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់បូឌាស្ប៉ាភ្នំពេញ សាខាមាត់ទន្លេ
១. ទិញ ៦០នាទី ទទួលបាន ៣០ នាទីបន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
  • សម្រាប់តែសាខាភ្នំពេញ បូឌាស្ប៉ាមាត់ទន្លេ តែប៉ុណ្ណោះ
  • ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ រាល់ការកក់សេវាកម្មចាប់ពីម៉ោង ១០ ដល់ម៉ោង ៣ រសៀល
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនិងកាតសមាជិក ឬ ការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ
  • ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌក្នុងករណីចាំបាច់

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere