ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស​ | លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ - Bodia Spa

ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំ ខែមេសា

ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់បូឌាស្ប៉ាសាខាភ្នំពេញ
១. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការកក់កញ្ចប់ម៉ាស្សា

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
  • មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤
  • សម្រាប់តែសាខាភ្នំពេញ បូឌាស្ប៉ាមាត់ទន្លេ និងបឹងកេងកង១ តែប៉ុណ្ណោះ
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនិងកាតសមាជិកឬ ការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ

ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់បូឌាស្ប៉ាសាខាសៀមរាប
១. កក់កញ្ចប់ម៉ាស្សា ANGKOR PACKAGE ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $55 

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤
  • សម្រាប់តែសាខា បូឌាស្ប៉ាសៀមរាប
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនិងកាតសមាជិកឬ ការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere