ពីព្រោះពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក...

ចុះឈ្មោះក្លាយជាសមាជិករបស់បូឌា ហើយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន

ទទួលយកកាតសមាជិកបូឌាមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ចុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

mybodia card

កាតសមាជិកបូឌា

My Bodia Offer
My Bodia Offer

មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ....

កាដូពិសេស

ការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូរអាជីវកម្ម

ការបញ្ចុះតម្លៃដែលមិនធ្លាប់មាន

ចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីរបស់បូឌា

ទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក

នៅមានច្រើនទៀត....

ការផ្តល់ជូនពីដៃគូរអាជីវកម្មរបស់បូឌា

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Navutu Dream Resort

ទទួលទានអាហារដ៏រ៉ូមេនទិក @Navutu Dream Resort & Wellness Retreat

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Navutu Dream Resort & Wellness Retreat ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ និង ៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការហែលទឹក
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ​ Navutu ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 964 864

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

ទិញរ៉ូបស្អាតៗនៅ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Mouy Chorm Fashion Designer  Boutique ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផ្សាររាត្រី ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 97 575 7229

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Madame Butterfly Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ អញ្ញើញមក @Madame Butterfly Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Madame Butterfly Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៦ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 281

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Champey Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែររសជាតិដើម អញ្ញើញមក @Champey Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Champey Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Kanell Dinner Show Restaurant

ញុំាអាហារពេលល្ងាច ហើយមើលអប្សរារាំ @Kanell Dinner Show Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Kanell Show Restaurant ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ ៧​ មករា ជិតវិទ្យាល័យអង្គរ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 723 369

ទិញ ១ កែវថែម ១កែវ @Le Moon Rooftop Bar

Happy Hour @Le Moon Rooftop Bar

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ LE MOON ROOFTOP LOUNGE ទិញ COCKTAIL, WINE ឬ beer ១​ កែវ និងទទួលបាន ១​ កែវភ្លាមមិនគិតថ្លៃ !
ទីតាំងស្ថិតនៅលើ អូតែល AMANJAYA PANCAM ផ្លូវលេខ ១៥៤ ទីក្រុងភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 87 600 867

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារ @Angkor Ballon

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាស @Angkor Ballon

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Angkor Ballon ដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជិះប៉ាឡុងខ្យល់
ទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តសៀមរាប ត្រឹមតែ ៨ មែ៉ត្រពីអង្គរវត្ត
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 765 386

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Amok Restaurant

មកញុំាអាម៉ុក @Amok Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Amok Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Embassy Restaurant

រីករាយជាមួយការទទួលទាននៅក្នុងកន្លែងដ៏ប្រណិត @Embassy Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Embassy Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ២៧ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 89 282 911

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Cambodia BBQ Restaurant

ភ្លក់រសជាតិ ភ្នំភ្លើងដ៏ពេញនិយម @Cambodia BBQ Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Cambodia BBQ Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផាប់ស្រី្ទត ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 052
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere